Vi ville göra våra röster hörda. Ofta var i minoritet eller saknades helt som representanter i projekt vars syfte varit att prata om och kämpa för våra rättigheter. Därför startades Ensamkommandes Förbund 2012 och organisationen registrerades den 12 maj 2013. Fokus inom förbundet blev att belysa att ensamkommande både kan och vill representera sig själva.

Förbundets huvudsakliga syften blev att arbeta för att ensamkommande ska får ett värdigt bemötande i asylprocessen samt får sina rättigheter respekterade i samhället som helhet. Förbundet vill även fungera som ett socialt nätverk där ensamkommande kan stötta och stärka varandra. Förbundets sociala arbete innefattar en stor variation av aktiviteter; med allt ifrån idrotts-, musik- och teaterprojekt till arrangerande av läger, kulturfester, studiecirklar och föreläsningar.

Efter hand har målgruppen vidgats och nu infattas även nykomna barn och ungdomar som anlänt med sina föräldrar.