Mötesplats Otto invigdes den 16 juni 2014. Före invigningen hade över 40 personer bidragit med att måla, snickra och fixa till lokalen som vara mycket nedgången när vi fick den.

Första året har driften varit bekostad av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen och Sociala resursförvaltningen i Malmö stad har stått som projektägare. Från och med starten på 2015 är Ensamkommandes Förbund den drivande parten i samverkan med ABF som står för hyreskontraktet. Redan tidigt har många organisationer bidragit till Otto och därav har det snabbt blivit ett centrum i samarbetet runt målgruppen; nykomna unga.