Mötesplats Otto

Tack vare fortsatt viktiga stöd från Malmö Stad, via Fritidsförvaltningen och organisationsstöd från Arbets- och socialförvaltningen samt stöd från H.M Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children har vi
kunnat fortsätta utveckla Otto och driva platsen i samma goda kreativa anda som vi hittills
gjort med ständigt fokus på ensamkommande ovh nyanläda ungas behov. Otto är en viktig plats för många unga som lever i ofrivillig ensamhet och verksamheten med sina olika aktiviteter arbetar för att bryta isolering och motverka utanförskap hos målgruppen ensamkommande och nyanlända unga.

Translate »