Från gräsmatta till kungaslottet Idéer gör skillnad sägs det, och i detta fall stämmer det verkligen att idéer förändrar människan, samhället och skapar den önskade framtiden. Som barn var han mobbad på grund av sin etniska tillhörighet, som ungdom levde han i ett land där kidnappning, terror, misshandel och korruption var vardagliga. Hans idéer om ett liv i säkerhet, ett […]

Categories: Okategoriserade

SEMINARIUM Ensamkommandes Förbund bjuder nu in till seminarium. Många kommer i kontakt med nykomna ungdomar. I Ensamkommandes Förbund har vi själv erfarenhet av flykt och att komma ny till Sverige. De senaste åren har Ensamkommandes Förbund arrangerat flera fulltecknade seminarier. Vi berättar själva men anlitar även kunniga föreläsare. Våra seminarium handlar framför allt om flykten sedvänjor, kulturella missförstånd/samförstånd etc. Seminariet […]

Categories: Okategoriserade

MÖTESPLATS OTTO Många nykomna ungdomar lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet. Därför behövs Mötesplatsen Otto som Ensakommandes Förbund driver i Malmö. Hit kommer unga människor som har anlänt till Sverige efter en strapatsfylld förändring i livet och ofta en lång resa för att undkomma krig, fattigdom, rättslöshet och andra orättvisor. Många kommer på sikt att bli en […]

Categories: Okategoriserade

VÅR VERKSAMHET Ensamkommandes Förbund fungerar som ett socialt nätverk där ungdomar stöttar och stärker varandra. Vi arbetar med barn, unga och unga vuxna med samhällsengagemang för att skapa nya möten, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter, ge alla lika förutsättningar i skolan och uppmuntra unga människors engagemang i samhället. Vårt sociala arbete innefattar en stor variation av aktiviteter; med allt ifrån utfärder, läger, […]

Categories: Okategoriserade