EFs historia

Från gräsmatta till kungaslottet

Idéer gör skillnad sägs det, och i detta fall stämmer det verkligen att idéer förändrar människan, samhället och skapar den önskade framtiden.

Som barn var han mobbad på grund av sin etniska tillhörighet, som ungdom levde han i ett land där kidnappning, terror, misshandel och korruption var vardagliga. Hans idéer om ett liv i säkerhet, ett liv där de människor som står längst ner i sociala hierarkin ska ha en röst blev till verklighet när han kom till Sverige.

Knappt ett år hade gått sedan han kom till Sverige så föddes idén om en förening för människor som befinner i samma situation som han själv. Han var en av ungdomar och barn som är flyktingar och inte har någon vuxna anhörig i Sverige. Inte heller har de en röst att höras och en grupp som inte bara erkänns av samhället i stort, utan utpekas som brottslingar och utmålas som gatubarn på media.

Mötesplats Otto är en välbesökt plats med dryga 50 besökare per dag. Majoriteten av dessa är unga personer med erfarenhet av flykt som idag bor i Malmö med omnejd. Mötesplats Otto ligger på Värnhem i Malmö och håller öppet måndag till fredag mellan 14.00 och 20.00. Varje vecka har vi runt 20 aktiviteter på Otto. Ofta i samarbete med andra organisationer och klubbar. Annars i samarbete med våra egna volontärer. Vår lokal möjliggör att ha flera aktiviteter parallellt med varandra. Fyra kvällar i veckan har vi läxhjälp på Otto. Andra aktiviteter vi erbjuder är exempelvis körkortsteori, cv-skrivning, infokvällar, asylrådgivning, engelskakurs, svenskakurs, matlagning, gitarrkurs, workshop om jämställdhet sex och relationer och tjejgruppsträffar.
Otto är även en plats dit man kan komma för att ”bara” ta en kopp kaffe, sitta och snacka eller spela Playstation, pingis och biljard. Vi har även aktiviteter som hålls utanför mötesplats Otto, som volleyboll, fotboll och simning. Verksamheten och dess utveckling och aktiviteter styrs hela tiden av målgruppens behov och önskemål, vilket gör att aktiviteter kommer och går. Flexibilitet, kreativitet och våga prova har varit lyckosamma metoder i verksamheten.

Man kan säga att Mötesplats Otto är ett stort nav av samarbeten mellan olika föreningar, organisationer och privatpersoner som är volontärer, med Ensamkommandes förbund i mitten. Samarbetsorganisationerna finns med runt omkring för att stötta med sin erfarenhet och bidra med sin spetskompetens. Samarbetena finns inte endast inom idéburen sektor utan även med den kommunala sektorn. Då främst Malmö stad (Fritidsförvaltningen) som är med och delfinansierar basdriften av mötesplats Otto. Samarbetsförfrågningar och studiebesök och seminarier har vi även ofta ifrån olika kommuner runt om i Sverige.

Vi tror på idén att vi gör det bäst tillsammans. Mötesplats Otto hade inte kunnat fungera om det inte var för målgruppens egna engagemang och delaktighet, privatpersoner som ställer upp ideellt, engagerade samarbetspartner från olika delar av samhället, kompetenta och medmänskliga anställda.

Integrationsperspektivet har funnits med från början på mötesplats Otto och ska ständigt genomsyra vår verksamhet. På Otto vill vi skapa förutsättningar för möten mellan människor. Vi vill underlätta för att nya vänskapsrelationer ska kunna byggas, och sociala nätverk utökas. En stor drivkraft är att med detta arbete motverka spridning av fördomar och rasism. En annan drivkraft är de möjligheter detta skapar för de unga med erfarenheter av flykt när det gäller nya nätverk, vilket innebär nya möjligheter i livet, och fler öppna dörrar.

De kortsiktiga målen är att ensamkommande och nyanlända unga alltid ska kunna känna sig trygga på Otto och känna att de kan påverka dess utveckling och karaktär samt att på Otto ska möten mellan människor kunna äga rum som inte annars hade uppstått.

Flera besökare har utryckt att Otto är ”som ett andra hem”, vilket får ses som ett bevis på att platsen kan upplevas som en trygg plats. Ända från starten har engagemanget och drivkraften hos ensamkommande och andra personer med erfarenhet av migration varit det som gjort Mötesplatsen Otto till den unika plats den är.

“De långsiktiga målen är att verksamheten ska främja integrationen av nyanlända unga i det svenska samhället och påskynda deras etablering”

Det finns många skäl att vara medlem och aktiv i Ensamkommandes Riksförbund. Vår förenings uppgift är att organisera ungdomarna så att de själva ska kunna ta makten över sina liv och så småningom ta initiativ till att driva föreningen själva. Då Ensamkommandes Förbund består av ensamkommande ungdomar vilket innebär att det är den målgruppen vi fokuserar på. Vi har ett berett samarbete med andra föreningar som har andra målgrupper vilket leder till att vi når och har kontakt även med etablerade svenskar.

Det är något som vi har haft ömsesidigt nytta av under de åren vi har funnits. Anledningen till varför vi behövs är att nyanlända ungdomar till en början har ett antal hinder av naturliga skäl att ta kontakt och hitta rätt i samhället. Dessa förhinder kan vara språk, kulturskillnader, ensamhet, sämre självkänsla osv vilket gör de sårbara för att hamna i utanförskap. För att underlätta för dessa ungdomar att stå på sina egna ben har vi tagit initiativet att agera och reagera vilket har lett till bildningen av Ensamkommandes Förbund.

Under de tre åren vi har funnits har vi engagerat och organiserat ensamkommande vilket idag finns representerade i stora delar av samhället och tar aktiv initiativ till samhällsfrågor. Utöver att underlätta för ungdomar i det nya samhället jobbar vi också ständigt med att ta vara på de resurser och kunskaper som ungdomarna har. Många ensamkommande är erfarna, drivna, och villiga att bygga ett nytt liv i det nya samhället och bidra för utvecklingen i vårt land. Vi har idag ungdomar som startat egna företag, driver företagskedja, jobbar med ideella föreningar och är samhällsresurser.

Det perspektivet är allra viktigast då självständigheten medför både lättare integration för individen och utökad resurs för samhället. Vi driver en meningsfull, förebyggande och individfrämjande verksamhet som gör samhällstjänst. Det är något jag har som ordförande upplevt i Ensamkommandes Förbund när jag kom in i föreningen första gång.

Omid Mahmoudi ordförande
Ensamkommandes Riksförbund

Translate »