Bild5

MÖTESPLATS OTTO

Många nykomna ungdomar lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet. Därför behövs Mötesplatsen Otto som Ensamkommandes Förbund driver i Malmö. Hit kommer unga människor som har anlänt till Sverige efter en strapatsfylld förändring i livet och ofta en lång resa för att undkomma krig, fattigdom, rättslöshet och andra orättvisor. Många kommer på sikt att bli en stor tillgång för Sverige men det är viktigt att komma rätt i samhället från början.

Till Mötesplats Otto kommer folk för att känna gemenskap och delaktighet, hit kan man vända sig för råd, stöd och vägledning. Här kan alla ha chans att träffa gamla men också få nya vänner. Mötesplats Otto är en plats dit ungdomar med olika ursprung är välkomna oavsett hur länge man bott i Malmö.