Styrning

Mötesplats Otto styrs av Ensamkommandes Förbund Malmös styrelse och två verksamhetsledare som arbetar på uppdrag av styrelsen.

Möteplats Otto styrs av en styrgrupp som alltid består av representanter från några samarbetespartners och minst 2/3 nykomna ungdomar. Alla deltagare kan göra sin röst hörd på de återkommande husmötena som brukar vara en gång varannan vecka.

Många utvecklingsidéer kommer från deltagare och olika organisationer.

Translate »