Möteplats Otto styrs av en styrgrupp som alltid består av representanter från några samarbetespartners och minst 2/3 nykomna ungdomar. Alla deltagare kan göra sin röst hörd på de återkommande husmötena som brukar vara en gång varannan vecka.

Många utvecklingsidéer kommer från deltagare och olika organisationer.