Tidigare projekt

Vägen vidare

Bildresultat för mötesplats Otto

Det Arvsfondsfinansierade projektet ”Otto-Vägen vidare” drev Ensamkommandes Förbund Malmö mellan 2015-2017. Projektet har möjliggjort hela Mötesplats Otto och den  verksamhet som där bedrivs. Detta innefattade många utav de aktiviteter som nu finns på Otto. Projektet fokuserade speciellt på vissa aktiviteter, som projektnamnet avslöjar, ska leda till ”vägen vidare”- stödja deltagarna i att få kunskaper som behövs för att lättare leva ett självständigt liv, lättare etablera sig i det svenska samhället och lättare få ökade möjligheter i livet och bidra till att skapa en trygg och positiv känsla hos den enskilde individen men också på mötesplatsen Otto.

Värde i Världen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde och Världen var ett utbildande jämställdhetsprojekt finansierat av MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor). Ensamkommandes förbund Malmö har länge velat utveckla sitt arbete med jämställdhetsfrågor och 2016 möjliggjordes detta genom projektet Värde i Världen. Syftet med projektet var att öka kunskapen om jämställdhet, sex och relationer hos nyanlända ungdomar med Skåne, Stockholm och Göteborg som prioriterade områden. Det görs bland annat genom att hålla workshops på HVB-boenden för ensamkommande, utbildning för EF:s styrelser och genom utbildning och aktiviteter för EF Malmös medlemmar och Mötesplats Ottos deltagare

Tillsammans för en meningsfull fritid

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans för en meningsfull fritid finansierades av stiftelsen Care About the Children (CATCH) under 2017. I projektet hjälpte vi nyanlända ungdomar att komma ut i det svenska föreningslivet samt organiserade högtidsfirande och skollovsaktiviteter. Under året firade vi såväl traditionellt svenska högtider som påsk, lucia och julafton, men även aktiviteter som det persiska och kurdiska nyåret newroz och ramadan. Projektet finansierade även 2017 års studentfirande som där vi hyllar ensamkommande ungdomar som lyckats ta studenten i Sverige.

Translate »