Tillsammans för meningsfull fritid

Tillsammans för en meningsfull fritid är ett projekt som syftar till att erbjuda nyanlända och ensamkommande ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid, knyta nya vänskapsband, enkelt få tillgång till det svenska föreningslivet och få ett utökat socialt nätverk.
Detta gör vi genom att utföra utflykter och läger, organisera högtidsfirande samt genom att hjälpa ungdomar och föreningar att komma i kontakt med varandra.

Aktiviteterna ska motverka dåligt mående, ofrivillig ensamhet, droganvändning och utanförskap bland ensamkommande och nyanlända barn och unga i Malmö

Translate »