Tillsammans är man mindre ensam!

 

Tillsammans är man mindre ensam och tillsammans kan vi stötta varandra.

Med hjälp av Allmänna Arvsfonden driver Ensamkommandes Förbund sedan februari 2019 ett projekt med fokus på gemenskap och psykisk hälsa. Projektet heter Tillsammans är man mindre ensam och kommer hålla på i tre år.

Delta i samtalsgrupp

Vill du vara med i en samtalsgrupp om droger och beroende? Samtalsgruppen är en trygg plats där man pratar, lyssnar och stöttar varandra. Gruppen träffas en gång i veckan för samtal och middag.

Häng med på läger!

Prova på nya roliga aktiviteter i naturen i Skåne. Vi åker på läger med Platformers en gång per termin och blandar urbankultur med naturupplevelser.

Hoppingivande föreläsningar av unga förebilder

Kom till Otto och lyssna på en ung person med erfarenhet av migration som kan dela med sig av viktiga kunskaper och lärdomar. Eller dela med dig själv av något du lyckats med och som kan sprida hopp hos andra. Fyra fredagar under terminen har vi dessa föreläsningar.

Vill du vara med på något eller veta mer kontakta:

Daniel Feroz
Tel: 0729403063
Mejl: daniel.feroz@ensamkommandesforbund.se

Mikaela Berg
Tel: 0720160075
Mejl: mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se

 

 

Vill du vara med och göra våra filmer?
 
Vad är Glimt.nu?
Glimt.nu är ett av Ensamkommandes Förbunds projekt i samarbete med Arvsfonden. Vi gör flerspråkig film för – och med – ungdomar mellan 14-25.  Alla filmerna på vår youtube-kanal  är textade till svenska, arabiska och dari.
Vill du vara med och producera våra filmer?
Filmerna handlar om livet; om musik och sport, om relationer och kultur, om jobb och plugg. Och mycket mer! Vi vill att du som är tittare ska inspireras, beröras och agera! Vill du vara med och producera våra filmer? Anmäl dig på glimt.nu!
Hur funkar det?
Filmkursen är en kostnadsfri kvällskurs där två ungdomar varje månad får lära sig grunderna i journalistik och filmproduktion. Ni som är med får vara med och diskutera vad vi ska filma och får också både intervjua, hålla i kameran och spela in speaker-röst. Dessutom lär ni er klippa i programmet Premiere Pro. Vi som är lärare har arbetat professionellt med olika typer av filmproduktion.

Anmälan sker på vår hemsida eller via Ensamkommandes Förbund.

glimt@ensamkommandesforbund.se

 

 

 

 

 

 

Unga i hemlöshet.

Tack vare bidrag från Röda Korset, Malmökretsen, Skånes Stadsmissioner och Rädda Barnen kan vi arbeta än bättre med att stötta unga i hemlöshet. Många utav våra deltagare på Mötesplats Otto är utan bostad eller i väldigt kortsiktiga, icke bra, boendelösningar.
Vi erbjuder målgruppen en trygg och varm mötesplats med möjlighet till att träffa och få stöd från trygga vuxna, få en fadder, träffa gamla och nya vänner och få slappna av, kunna äta något, få hjälp med läxor, få socialrådgivning och migrationsrådgivning, få stöd i att hitta boende m.m.
För att målgruppen ska kunna få ”pausa” lite från allt tungt och jobbigt som ex boendesituation och väntan på asylbeslut erbjuder vi också sociala aktiviteter som att vi åker på utflykter, bowlar, badar, lagar middagar, åker på läger m.m.
Att för en stund få ha roligt och få vara en del av ett sammanhang tror vi är stärkande och kan verka positivt för att orka fortsätta kämpa mot ett bättre liv.
Tack kära samarbetsorganisationer för ert stöd ❤

 

 

 

Tillsammans för meningsfull fritid

”Tillsammans för en meningsfull fritid” är ett projekt som finansieras av Drottning Silvias stiftelse ”Care og the Children” (CATCH)och syftar till att erbjuda nyanlända och ensamkommande ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid, knyta nya vänskapsband, enkelt få tillgång till det svenska föreningslivet och få ett utökat socialt nätverk.

Detta gör vi genom att utföra utflykter och läger, organisera högtidsfirande samt genom att hjälpa ungdomar och föreningar att komma i kontakt med varandra.

Aktiviteterna ska motverka dåligt mående, ofrivillig ensamhet, droganvändning och utanförskap bland ensamkommande och nyanlända barn och unga i Malmö.

För mer info om projektet kontakta Martin!

Martin.jonasson@ensamkommandesforbund.se

 

Läxhjälp

Läxhjälpen på Mötesplats Otto finansieras bl.a. med hjälp av stadsbidrag från Skolverket. Amal, som jobbar i projektet samordnar läxhjälpen och ser till att det kommer tillräckligt med volontärer till läxhjälpstillfällena. Läxhjälpen erbjuds idag fyra dagar i veckan mån-fre kl 16-19 på Otto. Det är drop-in och riktar sig främst till vår primära målgrupp nyanlända och/eller ensamkommande unga.

För mer info om läxhjälpen eller om du vill bli volontär, kontakta Amal!

 

 

Translate »