Projekt

arv_logo_rgb

Tillsammans är man mindre ensam!

 

Tillsammans är man mindre ensam och tillsammans kan vi stötta varandra.

Med hjälp av Allmänna Arvsfonden driver Ensamkommandes Förbund sedan februari 2019 ett projekt med fokus på gemenskap och psykisk hälsa. Projektet heter Tillsammans är man mindre ensam och kommer hålla på i tre år.

Delta i samtalsgrupp

Vill du vara med i en samtalsgrupp om droger och beroende? Samtalsgruppen är en trygg plats där man pratar, lyssnar och stöttar varandra. Gruppen träffas en gång i veckan för samtal och middag.

Häng med på läger!

Prova på nya roliga aktiviteter i naturen i Skåne. Vi åker på läger med Platformers en gång per termin och blandar urbankultur med naturupplevelser.

Hoppingivande föreläsningar av unga förebilder

Kom till Otto och lyssna på en ung person med erfarenhet av migration som kan dela med sig av viktiga kunskaper och lärdomar. Eller dela med dig själv av något du lyckats med och som kan sprida hopp hos andra. Fyra fredagar under terminen har vi dessa föreläsningar.

Vill du vara med på något eller veta mer kontakta:

Daniel Feroz
Tel: 0729403063
Mejl: daniel.feroz@ensamkommandesforbund.se

Mikaela Berg
Tel: 0720160075
Mejl: mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se

 

 

 

بارگیری

Projektet Komväx syftar till att utveckla och utbilda Ensamkommandes förbund samt organisera ensamkommande ungdomar. Med hjälp av projektet ska styrelsemedlemmar i Riksförbundet och lokala föreningar få utbildning inom organisationsteknik och ledarskap. Inom projektet arrangerar vi tillfällen för kunskapsutbyte, planerar och organiserar årsmöten samt har vi startat en separatistisk nationell tjejgrupp för att öka och engagera flickornas deltagande i Ensamkommandes Förbund som medlemmar och även som styrelsemedlemmar.
Vill du veta mer om projektet, kontakta Omid eller Juma!
omid.mahmoudi@ensamkommadnesforbund.se
juma.lomani@ensamkommadnesforbund.se

 

 

Tillsammans för meningsfull fritid

”Tillsammans för en meningsfull fritid” är ett projekt som finansieras av Drottning Silvias stiftelse ”Care og the Children” (CATCH)och syftar till att erbjuda nyanlända och ensamkommande ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid, knyta nya vänskapsband, enkelt få tillgång till det svenska föreningslivet och få ett utökat socialt nätverk.

Detta gör vi genom att utföra utflykter och läger, organisera högtidsfirande samt genom att hjälpa ungdomar och föreningar att komma i kontakt med varandra.

Aktiviteterna ska motverka dåligt mående, ofrivillig ensamhet, droganvändning och utanförskap bland ensamkommande och nyanlända barn och unga i Malmö.

För mer info om projektet kontakta Martin!

Martin.jonasson@ensamkommandesforbund.se

 

Läxhjälp

Läxhjälpen på Mötesplats Otto finansieras bl.a. med hjälp av stadsbidrag från Skolverket. Amal, som jobbar i projektet samordnar läxhjälpen och ser till att det kommer tillräckligt med volontärer till läxhjälpstillfällena. Läxhjälpen erbjuds idag fyra dagar i veckan mån-fre kl 16-19 på Otto. Det är drop-in och riktar sig främst till vår primära målgrupp nyanlända och/eller ensamkommande unga.

För mer info om läxhjälpen eller om du vill bli volontär, kontakta Amal!

Amal.abdi@ensamkommadnesforbund.se