Kom väx

Bildresultat för mucf

Projektet Komväx startades sommaren 2016 och har som mål att stötta utvecklingen av Ensamkommandes Förbunds lokalföreningar och riksförbund. Ensamkommandes Förbund är en snabbt växande rörelse och det fanns ett stort behov av att stötta såväl nya som gamla lokalföreningar i deras föreningsutveckling.I juli 2016 skapades Ensamkommandes Riksförbund som en del av projektets mål och arbetet med att vidareutbilda styrelser i förenings- och organisationsteknik inleddes.

Komväx fortsätter utbilda både gamla och nya lokalföreningar i föreningsteknik, arbeta mot härskartekniker, jämställdhet och demokrati. Komväx har skapat en nationell separatistisk tjejnätverk och utifrån dess önskan deltog i att samordna en nationell utbildningshelg för tjejer.

Vi samlade även in information som fungerat som ett underlag till en behovsanalys för de individuella lokalföreningarna och som fortlöpande har använts för att följa upp deras respektive utveckling. Under hösten 2017 startades flera nya lokalföreningar upp och vi har nu totalt 21 olika lokalföreningar över hela Sverige. Många av dessa fick utbildning i hur man bäst använder sociala medier för att underlätta för sin organisering, rekrytera nya medlemmar och nå ut till nya möjliga samarbetspartners. I vintras hölls ett nytt stormöte med fokus på vidare styrelseutbildning av de nya lokalföreningsrepresentanterna samt en grundläggande jämställdhetsutbildning med särskild tonvikt på jämlik kommunikation och mötesteknik. Under våren besökte projektansvariga flera olika lokalföreningars årsmöten samt höll workshop om självständig organisering och föreningskunskap.

Translate »