Mötesplats Otto

Tack vare fortsatt stöd från H.M Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children har vi
kunnat fortsätta utveckla Otto och driva platsen i samma goda kreativa anda som vi hittills
gjort. Otto är en viktig plats för många unga som lever i ofrivillig ensamhet och
verksamheten med sina olika aktiviteter arbetar för att bryta isolering och motverka utanförskap hos målgruppen ensamkommande och nyanlända unga.¨