Projekt

arv_logo_rgbOtto – Vägen vidare

Projektet ”Otto-Vägen vidare” finansieras av Allmänna arvsfonden och är nu inne på tredje och sista året. Projektet har möjliggjort hela verksamheten och innefattar många utav de aktiviteter som nu finns på Otto. Under år 2 och 3 fokuserar projektet speciellt på vissa aktiviteter, som projektnamnet avslöjar, ska leda till ”vägen vidare”- stödja deltagarna i att få kunskaper som behövs för att lättare leva ett självständigt liv, lättare etablera sig i det svenska samhället och lättare få ökade möjligheter i livet och bidra till att skapa en trygg och positiv känsla hos den enskilde individen men också på mötesplatsen Otto.

Dessa aktiviteter är svenska, asylrådgivning, fadderprogrammet, informationsspridning, framtidsskola, hälsa, sex och samlevnad, körkortsskola och matlagning med gymnasielever.

Följ oss på Arvsfondens sida och framför allt var med i vårt projekt!

Välkommen!
http://www.arvsfonden.se/projekt/otto-vagen-vidare

Vill du veta mer om projektet, kontakta Mikaela!
mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se

 

بارگیری
Projektet Komväx
 syftar till att utveckla och utbilda Ensamkommandes förbund samt organisera ensamkommande ungdomar. Med hjälp av projektet ska styrelsemedlemmar i Riksförbundet och lokala föreningar få utbildning inom organisationsteknik och ledarskap. Inom projektet arrangerar vi tillfällen för kunskapsutbyte, planerar och organiserar årsmöten samt har vi startat en separatistisk nationell tjejgrupp för att öka och engagera flickornas deltagande i Ensamkommandes Förbund som medlemmar och även som styrelsemedlemmar.
Vill du veta mer om projektet, kontakta Omid eller Juma!
omid.mahmoudi@ensamkommadnesforbund.se
juma.lomani@ensamkommadnesforbund.se

 

 

Tillsammans för meningsfull fritid

”Tillsammans för en meningsfull fritid” är ett projekt som finansieras av Drottning Silvias stiftelse ”Care og the Children” (CATCH)och syftar till att erbjuda nyanlända och ensamkommande ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid, knyta nya vänskapsband, enkelt få tillgång till det svenska föreningslivet och få ett utökat socialt nätverk.

Detta gör vi genom att utföra utflykter och läger, organisera högtidsfirande samt genom att hjälpa ungdomar och föreningar att komma i kontakt med varandra.

Aktiviteterna ska motverka dåligt mående, ofrivillig ensamhet, droganvändning och utanförskap bland ensamkommande och nyanlända barn och unga i Malmö.

För mer info om projektet kontakta Martin!

Martin.jonasson@ensamkommandesforbund.se

 

Läxhjälp

Läxhjälpen på Mötesplats Otto finansieras bl.a. med hjälp av stadsbidrag från Skolverket. Amal, som jobbar i projektet samordnar läxhjälpen och ser till att det kommer tillräckligt med volontärer till läxhjälpstillfällena. Läxhjälpen erbjuds idag fyra dagar i veckan mån-fre kl 16-19 på Otto. Det är drop-in och riktar sig främst till vår primära målgrupp nyanlända och/eller ensamkommande unga.

För mer info om läxhjälpen eller om du vill bli volontär, kontakta Amal!

Amal.abdi@ensamkommadnesforbund.se