Våga snacka

Bildresultat för länsstyrelsen skåne

Våga snacka startades under sommaren 2018 och finansieras av Länsstyrelsen. Projektet har som syfte att motverka den utbredda psykiska ohälsan som unga asylsökande och nyanlända lever med. För att göra detta kommer vi fokusera på tre områden: psykisk ohälsa, sexuell hälsa samt alkohol och narkotika. Vi arbetar inom dessa områden både interagerande och parallellt, alltid med fokus att öka den psykisk hälsan hos målgruppen.

Genom samtalsgrupper och infoträffar vill höja ungdomars medvetenhet i ovan nämnda ämne samt i längden bidra till målgruppens ökade psykiska hälsa.