Tillsammans är man mindre ensam!

 

 

 

Tillsammans är man mindre ensam och tillsammans kan vi stötta varandra.

Med hjälp av Allmänna Arvsfonden driver Ensamkommandes Förbund sedan februari 2019 ett projekt med fokus på gemenskap och psykisk hälsa. Projektet heter Tillsammans är man mindre ensam och kommer hålla på i tre år.

Delta i samtalsgrupp

Vill du vara med i en samtalsgrupp om droger och beroende? Samtalsgruppen är en trygg plats där man pratar, lyssnar och stöttar varandra. Gruppen träffas en gång i veckan för samtal och middag.

Häng med på läger!

Prova på nya roliga aktiviteter i naturen i Skåne. Vi åker på läger med Platformers en gång per termin och blandar urbankultur med naturupplevelser.

Hoppingivande föreläsningar av unga förebilder

Kom till Otto och lyssna på en ung person med erfarenhet av migration som kan dela med sig av viktiga kunskaper och lärdomar. Eller dela med dig själv av något du lyckats med och som kan sprida hopp hos andra. Fyra fredagar under terminen har vi dessa föreläsningar.
Vill du vara med på något eller veta mer kontakta:

Daniel Feroz
Tel: 0729403063
Mejl: daniel.feroz@ensamkommandesforbund.se

Mikaela Berg
Tel: 0720160075
Mejl: mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se