Om oss

Ensamkommande Förbund Malmö är en politisk och religiöst obunden ideell förening som startades 12 maj 2013 med syfte att underlätta och förbättra livet för nyanlända och ensamkommande unga. Föreningens primära målgrupp är ensamkommande och nyanlända barn och unga. Föreningen har till ändamål:

  • Att främja målgruppens etablering i det svenska samhället
  • Att främja målgruppen kulturella och sociala intressen
  • Att sprida information om svenska samhället och föreningslivet
  • Att bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviteter
  • Att knyta kontakter med andra föreningar som har liknande agenda
  • Att arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och föreningsmedlemmar där så väl kunskaper som erfarenheter och samhällsintressen sammanflätas under trivsamma former.

Föreningen vill underlätta för fler nyanlända unga att etablera sig i det svenska samhället samt att stötta och stärka varandra genom olika former av sociala aktiviteter.

I Ensamkommandes Förbunds styrelse sitter unga personer med migrationserfarenhet. Detta för att försäkra att det är målgruppens behov och önskemål som får styra verksamhetens utveckling och att den konkreta delaktigheten hela tiden finns med.

Ensamkommandes Förbund har drivit Mötesplats Otto sedan juni 2014 och platsen är idag en välbesökt mötesplats med dryga 50 besökare per dag. Majoriteten av dessa är unga personer med erfarenhet av flykt som idag bor i Malmö med omnejd. Mötesplats Otto ligger på Värnhem i Malmö och håller öppet måndag till fredag mellan 14.00 och 20.00. Varje vecka har vi runt 20 aktiviteter på Otto. Ofta i samarbete med andra organisationer och klubbar. Annars i samarbete med våra egna volontärer. Vår lokal möjliggör att ha flera aktiviteter parallellt med varandra. Fyra kvällar i veckan har vi läxhjälp på Otto. Andra aktiviteter vi erbjuder är exempelvis körkortsteori, cv-skrivning, infokvällar, asylrådgivning, engelskakurs, svenskakurs, matlagning, gitarrkurs och tjejgruppsträffar. Otto är även en plats dit man kan komma för att ”bara” ta en kopp kaffe, sitta och snacka eller spela playstation, pingis och biljard. Vi har även aktiviteter som hålls utanför mötesplats Otto, som dans, fotboll och simning. Verksamheten och dess utveckling och aktiviteter styrs hela tiden av målgruppens behov och önskemål, vilket gör att aktiviteter kommer och går. Flexibilitet, kreativitet och våga prova har varit lyckosamma metoder i verksamheten.

Man kan säga att Mötesplats Otto är ett stort nav av samarbeten mellan olika föreningar, organisationer och privatpersoner som är volontärer, med Ensamkommandes förbund i mitten. Samarbetsorganisationerna finns med runt omkring för att stötta med sin erfarenhet och bidra med sin spetskompetens. Samarbetena finns inte endast inom idéburen sektor utan även med den kommunala sektorn. Då främst Malmö stad genom Fritidsförvaltningen som är med och delfinansierar basdriften av mötesplats Otto. Samarbetsförfrågningar och studiebesök och seminarier har vi även ofta ifrån olika kommuner runt om i Sverige.  Idag samarbetar vi lokalt och nationellt med ca 40 olika föreningar. Våra närmaste samarbetspartner är ABF Malmö, Skåne stadsmission Unga forum, Röda Korset, Drevet, Fryshuset, RFSU, Rädda Barnen, Röda Korsets Ungdomsförbund,Fipoh, TAMAM, Hörjelgården, Somalilandförening, FARR, Asylgruppen i Malmö, Newcomers, Raoul Wallenberg Acadamy, UNHCR, och Reach for Change.

Flera besökare har utryckt att Otto är ”som ett andra hem”, vilket får ses som ett bevis på att platsen kan upplevas som en trygg plats. Ända från starten har engagemanget och drivkraften hos ensamkommande och andra personer med erfarenhet av migration varit det som gjort Mötesplatsen Otto till den unika plats den är.

Integrationsperspektivet har funnits med från början på mötesplats Otto och ska ständigt genomsyra vår verksamhet. Detta har det satsats på än mer senaste tiden, vilket syns i de olika projekt som idag drivs på mötesplats Otto och vi jobbar hela tiden aktivt med att människor uppväxta i Sverige ska bli nyfikna och hitta till Otto. På Otto vill vi skapa förutsättningar för möten mellan människor.  Vi vill underlätta för att nya vänskapsrelationer ska kunna byggas, och sociala nätverk utökas. En stor drivkraft är att med detta arbete motverka spridning av fördomar och rasism. En annan drivkraft är de möjligheter detta skapar för de unga med erfarenheter av flykt när det gäller nya nätverk, vilket innebär nya möjligheter i livet, och fler öppna dörrar.