En förening

av & för ensamkommande och nyanlända barn & unga


Ensamkommandes Förbund Malmö är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsstyrd förening som grundades som organisation 2013 i Malmö. Föreningen är idag en del i ett riksförbund med 19 lokalföreningar. Organisationen startades och drivs av ensamkommande och unga nyanlända själva och har därmed en unik insyn och förtroende hos målgruppen.

Organisationen startade med syfte att politiskt och praktiskt arbeta för att underlätta och förbättra livet för ensamkommande barn och ungdomar.

Det är viktigt för föreningen att nyanlända unga får göra sina röster hörda och representera sig själva. Ensamkommandes förbund Malmö är en demokratiskt uppbyggd organisation där högsta beslutande organ är föreningens årsmöte som hålls senast den 15 april varje år. Föreningens styrelse består enbart av ungdomar som har varit eller är ensamkommande, detta för att garantera och skydda representationen av dessa i föreningen och för att säkerställa att Ensamkommandes förbund Malmö verkligen är av och för ensamkommande och nyanlända ungdomar.

Föreningens ändamål

  • Att främja målgruppens etablering i det svenska samhället
  • Att främja målgruppen kulturella och sociala intressen
  • Att sprida information om svenska samhället och föreningslivet
  • Att bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviteter
  • Att knyta kontakter med andra föreningar som har liknande agenda
  • Att arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och föreningsmedlemmar där så väl kunskaper som erfarenheter och samhällsintressen sammanflätas under trivsamma former

Styrelsen

Styrelsen väljs enligt följande: ordförande på 1 år; minst fyra och högst femton ordinarie ledamöter. Styrelsen jobbar tillsammans med föreningens anställda för att kunna göra medlemmarnas röster hörda och representera medlemmarna på bästa sätt. 

Föreningens ordförande Mohammad Ali
Translate »