Work it out

Med hjälp av en kontinuerlig träningsgrupp i kombination med motiverande samtal önskar vi minska beroendeproblematik och psykisk ohälsa bland unga i utsatthet.

Med stöd från Kronprinessparets stiftelse kan vi motverka beroendeproblematik och psykisk ohälsa bland unga i social utsatthet i Skåne.

I vår verksamhet och på Mötesplats Otto i Malmö ser vi dessvärre att en svår social utsatthet bland våra besökare eskalerat de senaste åren, och inte minst det senaste pandemi-året. Vi ser hur psykisk ohälsa, hemlöshet och beroendeproblematik är allt vanligare bland våra unga besökare.

Många unga idag är intresserade av träning, en positiv trend. Det är dock mycket svårt att börja träna för de unga som kommer till våra samtalsgrupper. Oftast finns inte pengarna, och kanske ännu mindre förmågan att initiera och upprätthålla en rutin. Det är mot denna bakgrund idén till Work it out uppkom.

Med stöd av Kronprinsessparets Stiftelse vill Ensamkommandes förbund i Malmö motverka beroendeproblematik och psykisk ohälsa bland unga i social utsatthet genom att motivera och erbjuda möjligheten till kontinuerlig gruppträning. Vidare vill vi kombinera träningspassen med utbildningar i kost och motion samt motiverande samtal för att skapa engagemang och pepp till att söka behandling, till att gå tillbaka till skola eller arbete samt till en ökad självkänsla och framtidstro.

Projektet ska pågå under 2022 och riktar sig till unga upp till 25 år i eller i risk för att hamna i beroendeproblematik.

Kontakt

Linus Kullving, projektledare

linus.kullving@ensamkommandesforbund.se

Translate »