Tillsammans är man mindre ensam

Ett projekt för psykisk hälsa och gemenskap!

Ett projekt för hälsa, gemenskap och alla ungas lika möjligheter! Ett projekt mot ensamhet, beroendeproblematik och utsatthet.

Idag möter vi på Mötesplats Otto dessvärre allt fler unga i svåra situationer och i utsatthet. 2018 startade vi därför projektet Tillsammans är man mindre ensam (Tämme) med fokus på gemenskap och psykisk hälsa, med stöd av Arvsfonden. Projektet pågår fram till 2021. 

Projektet har fyra spår:

 – Samtalsgrupper om droger och beroende. Vi skapar en trygg plats där vi pratar, lyssnar på och stöttar varandra. 
– Läger med fokus på urbankultur i naturen i Skåne, i samarbete med Plattformers Malmö.
 – Hoppingivande föreläsningar av unga förebilder med erfarenhet av migration.
– Individuellt stöd till personer i beroendeproblematik

Kontakt

Fanny Pelin
Fanny.pelin@ensamkommandesforbund.se

Daniel Feroz
Daniel.Feroz@ensamkommandesforbund.se

Tusen tack Arvsfonden
för att ni tror på vår förening
och alla unga vi möter!

Translate »