Se framtiden

Ett projekt för ökad sysselsättning, hälsa och delaktighet. Tillsammans med Furuboda Folkhögskola.

Ett projekt för demokratisk delaktighet och ett ökat samhällsengagemang

Projektets syfte är att skapa möjligheter till arbete för nyanlända unga och unga vuxna. Målet är att utveckla ett arbetssätt som stöttar målgruppen in på arbetsmarknaden. Tillsammans med Furuboda ska vi anpassa en etablerad metod, Supported Employment, till målgruppen. Metoden innebär att individer som står långt från arbetsmarknaden stöttas i att få och behålla ett arbete.

– Det ska bli enormt spännande att få genomföra detta projekt i samarbete med Ensamkommandes Förbund. Furuboda har i många år arbeta framgångsrikt med metoden Supported Employment och vi har stöttat många ungdomar in i sysselsättning tidigare. Nu får vi chans att testa vår metod och våra erfarenheter med en ny målgrupp, som är nya i Sverige. Vi ser med stor glädje och spänning fram emot detta, säger Jenny Anderberg, verksamhetschef Föreningen Furuboda.

Efter projektet ska det nya arbetssättet leva vidare på Furuboda, både i befintlig verksamhet och genom nya kurser för målgruppen. Projektet kommer också leva vidare genom att delar av metoden förankras i Ensamkommandes förbund och på deras mötesplats Otto.

– Projektet Se framtiden an är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Gunilla Svensson, enhetschef Arvsfonden.

Kontakt

Ebba Bäcklund

ebba.backlund@ensakommandesforbund.se

Omid Mahmoudi

Omid.Mahmoudi@ensamkommandesforbund.se

Tusen tack Arvsfonden
för att ni tror på vår förening
och alla unga vi möter!

Translate »