Med kunskap
mot Tram

Hjälp oss sprida kunskap och info om Tramadol som drog och riskerna ett beroende av drogen kan innebära.

För ökade kunskaper om drogen Tramadol, och ett minskat beroende bland unga och unga vuxna!

De senaste åren har vi dessvärre sett att missbruket av Tramadol ökat kraftigt bland unga och unga vuxna. Denna trend bekräftas både i flertalet rapporter och av våra samarbetsaktörer. 

Tramadol en relativt ny drog med många skrämmande aspekter. Samtidigt som den ofta ses som ett vanligt smärtstillande preparat är det en extremt beroendeframkallande opioid som på många sätt kan likställas med heroin. Tramadol är dock både billigare och det finns en större tillgång. Den används också i flera syften, mot stress, ångest eller i samband med prov i skolan eller i fest.

De unga vi möter saknar dock grundläggande kunskaper om Tramadol, dess akuta risker eller om svårigheterna det innebär att ta sig ur ett opioidberoende. En del befinner sig också redan i ett beroende men saknar kunskap om vilket stöd det finns att få. 

Med detta projekt vill vi genom en pedagogisk kommunikationssatsning fördjupa kunskaperna om Tramadol & vilken vård det finns och på så vis motverka beroendeproblematik bland unga och unga vuxna i Sverige. 

Ni får gärna hjälpa oss!

Sprid vårt material, använd det i klasser eller andra grupper, tala om Tramadol och sprid kunskap. Och framför allt, stötta alla som är i beroende och vill ha en förändring.

Ni kan också använda vår redan gjorda presentation som ni finner på denna länk!

Kontakt

Linus Kullving, projektledare

linus.kullving@ensamkommandesforbund.se

Tusen tack till — >

För att ni gör denna
satsning möjlig!

Translate »