Du har en röst

Ett projekt för stärkt demokratisk delaktighet och ökade kunskaper om Sveriges demokrati

Ett projekt för demokratisk delaktighet och ett ökat samhällsengagemang

Med stöd av Mucf har Ensamkommandes förbund i Malmö under 2021 drivit projektet Du har en röst som handlade om att väcka nyfikenhet och sprida kunskap om Sveriges demokrati och valsystem bland ensamkommande och nyanlända unga vuxna.

Genom en serie med tillgängliga och pedagogiska diskussionsträffar på vår Mötesplats Otto i Malmö, önskade vi att öka kunskapen om frågor såsom den svenska författningen, grundlagen, EU, kommun och landsting och vårt valsystem. Då frågor och teman togs fram av deltagare kom träffarna även att handla om val i relation till rasism, feminism, utrikespolitik och historia, Diskussionsträffarna leddes av experter inom varje område och blev mycket lyckade. Tusen tack till er alla som var med och deltog!

Genom projektet ville vi även genom att höja kunskapsnivåerna stärka ungdomars möjligheter till att delta i olika demokratiska beslutsprocesser i de olika valnivåerna: kommun, landsting och riksdag.

Läs mer om projektet i vår bok
Du har en röst – Ungas frågor om svensk politik,
demokrati & valsystem

Kontakt

Sadeq Hassani

sadeq.hassani@ensamkommandesforbund.se

Tusen tack MUCF
för att ni tror på vår förening
och alla unga vi möter!

Translate »