Du har en röst

Ett projekt för stärkt demokratisk delaktighet och ökade kunskaper om Sveriges demokrati

Ett projekt för demokratisk delaktighet och ett ökat samhällsengagemang

Med stöd av Mucf kommer Ensamkommandes förbund i Malmö under 2021 driva projektet Du har en röst som handlar om att väcka nyfikenhet och sprida kunskap om Sveriges demokrati och valsystem bland ensamkommande och nyanlända unga vuxna.

Genom en serie med tillgängliga och pedagogiska diskussionsträffar på vår Mötesplats Otto i Malmö, önskar vi att öka kunskapen om frågor såsom den svenska författningen, grundlagen, EU, kommun och landsting och vårt valsystem. Exakta teman tas fram av deltagare och diskussionsträffarna ska ledas av kunniga inom varje område.

I projektet vill vi även stärka ungdomars möjligheter till att delta i olika demokratiska beslutsprocesser i de olika valnivåerna: kommun, landsting och riksdag.

Kontakt

Fanny Pelin
Fanny.pelin@ensamkommandesforbund.se

Sadeq Hassani

sadeq.hassani@ensamkommandesforbund.se

Tusen tack MUCF
för att ni tror på vår förening
och alla unga vi möter!