Rätt att leva

Ett projekt med fokus på att utveckla nya metoder och samarbeten för stödja unga i svår komplex utsatthet

LÄS VÅR NYA FÄRSKA KARTLÄGGNING OM KOMPLEX UTSATTHET BLAND UNGA MED ERFARENHET AV MIGRATION!

Med stöd från Arvsfonden kan vi på allvar arbeta för att utveckla nya metoder och samarbeten för att stödja och motverka att unga hamnar i svår komplex utsatthet

De senaste åren har vi dessvärre sett hur ensamkommande och nyanlända unga vuxna allt oftare hamnar i en komplex utsatthet formad av psykisk ohälsa, fattigdom, hemlöshet, beroendeproblematik, exploatering och även ibland kriminalitet.

I rapport på rapport i identifieras just vår målgrupp till en riskgrupp. Trots det ser vi hur vårt samhälle misslyckas, hur vi inte klarar av att möta dessa och dessvärre hur deras grundläggande mänskliga rättigheter, till liv, frihet och säkerhet inte lyckas tillgodoses. Brist på tillgänglighet, helhetsperspektiv och delaktighet är allt för ofta bakomliggande orsaker.

Projektet Rätt att leva syftar till att motverka komplex utsatthet bland dessa unga, dels genom individuellt stärkande rådgivning, dels genom att utveckla mer kvalitativa metoder utifrån ett helhetsperspektiv, där tillgänglighet, delaktighet och gruppens egna problemformuleringar är utgångspunkterna.

Vi önskar också att utveckla en metod vi kallar stödkedjor som genom en nära samverkan mellan offentliga och ideella aktörer syftar till att ge tidigare, mer preventiva och holistiskt stöd till unga vuxna i risk för eller som befinner sig i komplex utsatthet.

Vi ska under projektets gång ta fram flera metodmaterial och verktygskit utifrån projektets erfarenheter som vi ska tillgängliggöra och sprida nationellt. Detta hoppas vi kan bidra till en bredare kompetens om komplex utsatthet, tillgänglighet och ungas delaktighet, samt en ökad långsiktighet och överlevnad av projektet.

Vi hoppas även att metoden stödkedjor tas över i ett roterande ansvar mellan olika involverade aktörer. Slutligen hoppas vi på att unga deltagare på Mötesplats Otto ska kunna bli till unga stödpersoner till vänner och andra unga som lever i utsatthet.

Kontakt

Mira Björkegren
Mira.bjorkegren@ensamkommandesforbund.se
Daniel Feroz
daniel.feroz@ensamkommandesforbund.se
Ninni Wallström
ninni.wallstrom@ensamkommandesforbund.se

Translate »