Våra projekt

Ensamkommandes förbund driver kontinuerligt olika projekt i linje med vår vision och med stöd av finansiärer och samarbetspartners. Alla våra projekt skapas utifrån våra besökare och medlemmars intressen och behov, och strävar alltid efter så stor demokratisk delaktighet och jämställdhet som möjligt. Här kan ni läsa om våra pågående projekt.

Tunga ord & röster

Ett projekt för att höja ungas röster genom poesi och lyrik

Du har en röst

Ett projekt för en ökad demokratisk delaktighet

Se Framtiden

Ett projekt för ökad sysselsättning, hälsa och delaktighet

Med kunskap mot Tram

Ett projekt för att öka kunskaperna om drogen Tramadol

Läxhjälp på Mötesplats Otto

Ett projekt för en mer jämlik skolgång och lika möjligheter i skolan

Tillsammans är man mindre ensam

Ett projekt för ökad psykisk hälsa, gemenskap och delaktighet

Nedan hittar ni tidigare projekt som nu har avslutats

Glimt.nu

Glimt är en dedikerad liten filmredaktion som på uppdrag av Ensamkommandes Förbund och med stöd av Arvsfonden producerar aktuella och inspirerande flerspråkiga filmer. Filmerna producerar vi tillsammans med de ungdomar som går vår filmkurs. Vi tar in 1-2 elever mellan 16-25 år varje månad.

Vi vill inspirera och entusiasmera samt stärka det svenska språket vid behov. Och inte minst – informera om både nytta och nöje. Alla våra filmer har undertexter på svenska, dari eller arabiska.

Våga snacka

Projektet Våga snacka riktar sig till asylsökande unga vuxna med särskilt fokus på asylsökande kvinnor och ensamkommande som skrivits upp i ålder.  

Syftet med projektet är att skapa utrymme för att prata om frågor om psykisk hälsa och sexuell hälsa, som annars kan kännas svårt samt fungera som en brygga mellan ungdomar och relevanta aktörer, exempelvis vården. Liksom första projektåret erbjuder vi informationsträffar, t.ex. fredagshäng, samtalsgrupper och studiebesök. Med projektet fokuserar vi även på individuellt stöd och social rådgivning för att ta ansvar utifrån ett helhetsperspektiv där vi inte bara informerar om rättigheter utan även stötta ungdomar i att få dessa uppfyllda. En större skillnad är att vi nu beviljats medel för att en dag i veckan hålla Mötesplats Otto öppet enbart för tjejer, just för att man oavsett behov ska kunna delta i projektets aktiviteter på lika villkor. Något som önskats av flera ungdomar sen länge och vi är glada över att äntligen kunna möta de behov som efterfrågats.

Våga Snacka 2 har flera värdefulla samarbeten med andra aktörer, både redan etablerade som med fortsatt finansiering kan utvecklas och nya samarbeten vi ser framemot att fortsätta arbeta när och lära av varandra. Bland annat Förskoleförvaltningen, Svenskt HBTQ-initiativ, RFSU, Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Unga Vuxna-mottagningen Malmö, Röda Korset Helsingborg, United Sisters (Fryshuset), Evonhuset, Skåne Stadsmission m.fl.

Kontakt:

mira.bjorkegren@ensamkommandesforbund.se