Våra projekt

Vi driver olika projekt i linje med vår vision och med stöd av finansiärer och samarbetspartners. Alla våra projekt skapas utifrån våra besökare och medlemmars intressen och behov, och strävar alltid efter så stor demokratisk delaktighet och jämställdhet som möjligt. Här kan ni läsa om våra pågående projekt.


OBS: Vi arbetar fortfarande på vår hemsida, en del projekt är fortfarande inte listade här

Tämme

2018 startade vi projektet Tillsammans är man mindre ensam (Tämme) med fokus på gemenskap och psykisk hälsa, med stöd av Arvsfonden. Projektet pågår fram till 2021. 

Projektet har fyra spår:

 – Samtalsgrupper om droger och beroende. Vi skapar en trygg plats där vi pratar, lyssnar på och stöttar varandra. 
– Läger med fokus på urbankultur i naturen i Skåne, i samarbete med Plattformers Malmö.
 – Hoppingivande föreläsningar av unga förebilder med erfarenhet av migration.
– Individuellt stöd till personer i beroendeproblematik

Kontakt:

Ninni
Ninni.wallstrom@ensamkommandesforbund.se

G
Tigran.stern@ensamkommandesforbund.se

Daniel

Daniel.Feroz@ensamkommandesforbund.se

Glimt.nu

Glimt är en dedikerad liten filmredaktion som på uppdrag av Ensamkommandes Förbund och med stöd av Arvsfonden producerar aktuella och inspirerande flerspråkiga filmer. Filmerna producerar vi tillsammans med de ungdomar som går vår filmkurs. Vi tar in 1-2 elever mellan 16-25 år varje månad.

Vi vill inspirera och entusiasmera samt stärka det svenska språket vid behov. Och inte minst – informera om både nytta och nöje. Alla våra filmer har undertexter på svenska, dari eller arabiska.

Våga snacka

Projektet Våga snacka riktar sig till asylsökande unga vuxna med särskilt fokus på asylsökande kvinnor och ensamkommande som skrivits upp i ålder.  

Syftet med projektet är att skapa utrymme för att prata om frågor om psykisk hälsa och sexuell hälsa, som annars kan kännas svårt samt fungera som en brygga mellan ungdomar och relevanta aktörer, exempelvis vården. Liksom första projektåret erbjuder vi informationsträffar, t.ex. fredagshäng, samtalsgrupper och studiebesök. Med projektet fokuserar vi även på individuellt stöd och social rådgivning för att ta ansvar utifrån ett helhetsperspektiv där vi inte bara informerar om rättigheter utan även stötta ungdomar i att få dessa uppfyllda. En större skillnad är att vi nu beviljats medel för att en dag i veckan hålla Mötesplats Otto öppet enbart för tjejer, just för att man oavsett behov ska kunna delta i projektets aktiviteter på lika villkor. Något som önskats av flera ungdomar sen länge och vi är glada över att äntligen kunna möta de behov som efterfrågats.

Våga Snacka 2 har flera värdefulla samarbeten med andra aktörer, både redan etablerade som med fortsatt finansiering kan utvecklas och nya samarbeten vi ser framemot att fortsätta arbeta när och lära av varandra. Bland annat Förskoleförvaltningen, Svenskt HBTQ-initiativ, RFSU, Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Unga Vuxna-mottagningen Malmö, Röda Korset Helsingborg, United Sisters (Fryshuset), Evonhuset, Skåne Stadsmission m.fl.

Kontakt:

mira.bjorkegren@ensamkommandesforbund.se

Du har en röst


Med stöd av Mucf kommer Ensamkommandes förbund i Malmö under 2021 driva projektet Du har en röst som handlar om att väcka nyfikenhet och sprida kunskap om Sveriges demokrati och valsystem bland ensamkommande och nyanlända unga vuxna. Genom en serie med tillgängliga och pedagogiska diskussionsträffar på vår Mötesplats Otto i Malmö, önskar vi att öka kunskapen om frågor såsom den svenska författningen, grundlagen, EU, kommun och landsting och vårt valsystem. Exakta teman tas fram av deltagare och diskussionsträffarna ska ledas av kunniga inom varje område. I projektet vill vi även stärka ungdomars möjligheter till att delta i olika demokratiska beslutprosseser i de olika valnivåerna: kommun, landsting och riksdag.

Läxhjälp på Otto

Läxhjälpen på Mötesplats Otto finansieras bl.a. med hjälp av stadsbidrag från Skolverket. Vilde, som jobbar i projektet samordnar läxhjälpen och ser till att det kommer tillräckligt med volontärer till läxhjälpstillfällena. Läxhjälpen erbjuds idag fem dagar i veckan mån-fre kl 14-20 på Otto. Det är drop-in och riktar sig främst till vår primära målgrupp nyanlända och/eller ensamkommande unga.

För mer info om läxhjälpen eller om du vill bli volontär, kontakta Vilde!

Kontakt:

vilderc@ensamkommandesforbund.se