Våra projekt

Ensamkommandes förbund driver kontinuerligt olika projekt i linje med vår vision och med stöd av finansiärer och samarbetspartners. Alla våra projekt skapas utifrån våra besökare och medlemmars intressen och behov, och strävar alltid efter så stor demokratisk delaktighet och jämställdhet som möjligt. Här kan ni läsa om våra pågående projekt.

Tunga ord & röster

Ett projekt för att höja ungas röster genom poesi och lyrik

The cash course

Ett projekt mot ekonomisk utsatthet och skuldproblematik

Rätt att leva

Ett projekt mot komplex social utsatthet i Malmö och södra Sverige

Work it Out

Ett projekt för att höja ungas röster genom poesi och lyrik

Se Framtiden

Ett projekt för ökad sysselsättning, hälsa och delaktighet.

Du har en röst

Ett projekt för stärkt demokratisk delaktighet

Med kunskap mot Tram

Ett projekt för att öka kunskaperna om drogen Tramadol

Läxhjälp på Mötesplats Otto

Ett projekt för en mer jämlik skolgång och lika möjligheter i skolan

Tämme

Ett projekt för ökad psykisk hälsa, gemenskap och delaktighet

Translate »