Läxhjälp på Otto!

Ett löpande projekt för alla ungas lika möjligheter att klara sin utbildning och våga tro på sig själva!

Ett projekt för en mer jämlik och jämställd skolgång!

De flesta besökare på Otto går i skolan. Många har dock inte samma kontaktnät eller den hjälp som många andra har när de kommer hem. Läxhjälpen på Otto är därför en av våra mest självklara och besökta delar i vår verksamhet.

Läxhjälpen finansieras bl.a. med hjälp av stadsbidrag från Skolverket. Mikaela, som jobbar i projektet samordnar läxhjälpen och ser till att det kommer tillräckligt med volontärer till läxhjälpstillfällena.

Läxhjälpen erbjuds mån-lör på Otto. Det är drop-in och riktar sig främst till vår primära målgrupp nyanlända och/eller ensamkommande unga. Det går också bra att boka läxhjälp. Se vårt schema för att vilka dagar och tider du kan droppa in eller boka läxhjälp.
obs! På lördagar endast för dig som identifierar dig som tjej eller icke binär.

För mer info om läxhjälpen eller om du vill bli volontär, kontakta Mikaela! Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Mikaela Berg
mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se

Tusen tack Skolverket
för att ni tror på vår förening
och alla unga vi möter!

Translate »