Mötesplats Ottos historia

En trygg plats för unga

Mötesplats Otto invigdes den 16 juni 2014. Före invigningen hade över 40 personer bidragit med att måla, snickra och fixa till lokalen som vara mycket nedgången när vi fick den.

Första året har driften varit bekostad av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen och Sociala resursförvaltningen i Malmö stad har stått som projektägare. Från och med starten på 2015 är Ensamkommandes Förbund den drivande parten i samverkan med ABF som står för hyreskontraktet. Redan tidigt har många organisationer bidragit till Otto och därav har det snabbt blivit ett centrum i samarbetet runt målgruppen; nykomna unga. Därefter fortsatte Mötesplats Otto finansieras med huvudsakligt stöd av Allmänna arvsfonden men även andra föreningar och organisationer.

Idag är Mötesplats Otto är en välbesökt plats med dryga 50 besökare per dag. Majoriteten av dessa är unga personer med erfarenhet av flykt som idag bor i Malmö med omnejd. Mötesplats Otto ligger på Värnhem i Malmö och håller öppet måndag till fredag mellan 14.00 och 20.00. Vi finansieras främst av CATCH, Malmö stads fritidsförvaltning pch skolverket men vi får även bidrag från en rad olika verksamheter i Malmö. Varje vecka har vi runt 20 aktiviteter på Otto. Ofta i samarbete med andra organisationer och klubbar. Annars i samarbete med våra egna volontärer. Vår lokal möjliggör att ha flera aktiviteter parallellt med varandra. Fyra kvällar i veckan har vi läxhjälp på Otto. Andra aktiviteter vi erbjuder är exempelvis körkortsteori, cv-skrivning, infokvällar, asylrådgivning, engelskakurs, svenskakurs, matlagning, gitarrkurs, workshop om jämställdhet sex och relationer och tjejgruppsträffar. Otto är även en plats dit man kan komma för att ”bara” ta en kopp kaffe, sitta och snacka eller spela Playstation, pingis och biljard. Vi har även aktiviteter som hålls utanför mötesplats Otto, som volleyboll, fotboll och simning. Verksamheten och dess utveckling och aktiviteter styrs hela tiden av målgruppens behov och önskemål, vilket gör att aktiviteter kommer och går. Flexibilitet, kreativitet och våga prova har varit lyckosamma metoder i verksamheten.

Man kan säga att Mötesplats Otto är ett stort nav av samarbeten mellan olika föreningar, organisationer och privatpersoner som är volontärer, med Ensamkommandes förbund i mitten. Samarbetsorganisationerna finns med runt omkring för att stötta med sin erfarenhet och bidra med sin spetskompetens. Samarbetena finns inte endast inom idéburen sektor utan även med den kommunala sektorn. Då främst Malmö stad (Fritidsförvaltningen) som är med och delfinansierar basdriften av mötesplats Otto. Samarbetsförfrågningar och studiebesök och seminarier har vi även ofta ifrån olika kommuner runt om i Sverige.

Vi tror på idén att vi gör det bäst tillsammans. Mötesplats Otto hade inte kunnat fungera om det inte var för målgruppens egna engagemang och delaktighet, privatpersoner som ställer upp ideellt, engagerade samarbetspartner från olika delar av samhället, kompetenta och medmänskliga anställda.

Integrationsperspektivet har funnits med från början på mötesplats Otto och ska ständigt genomsyra vår verksamhet. På Otto vill vi skapa förutsättningar för möten mellan människor.  Vi vill underlätta för att nya vänskapsrelationer ska kunna byggas, och sociala nätverk utökas. En stor drivkraft är att med detta arbete motverka spridning av fördomar och rasism. En annan drivkraft är de möjligheter detta skapar för de unga med erfarenheter av flykt när det gäller nya nätverk, vilket innebär nya möjligheter i livet, och fler öppna dörrar.

De kortsiktiga målen är att ensamkommande och nyanlända unga alltid ska kunna känna sig trygga på Otto och känna att de kan påverka dess utveckling och karaktär samt att på Otto ska möten mellan människor kunna äga rum som inte annars hade uppstått.

Flera besökare har uttryckt att Otto är ”som ett andra hem”, vilket får ses som ett bevis på att platsen kan upplevas som en trygg plats. Ända från starten har engagemanget och drivkraften hos ensamkommande och andra personer med erfarenhet av migration varit det som gjort Mötesplatsen Otto till den unika plats den är.

De långsiktiga målen är att verksamheten ska främja integrationen av nyanlända unga i det svenska samhället och påskynda deras etablering.

Translate »