The cash course

Ett projekt mot ekonomisk utsatthet och skuldproblematik bland ensamkommande och utrikes födda unga

Med stöd från Svenska Postkodstiftelsen kan vi arbeta mot skuldproblematik och ekonomisk utsatthet bland våra medlemmar, besökare och andra unga i Sverige.

Kontakt

Linus Kullving, projektledare
linus.kullving@ensamkommandesforbund.se

Sadeq Hassani, projektutvecklare
sadeq.hassani@ensamkommandesforbund.se

I samarbete med

Projektets bakgrund och syfte

Vi i Ensamkommandes förbund är idag oroade över att vi ser att ekonomisk utsatthet och skuldproblematik blir allt vanligare bland de unga vi möter. Vi ser dagligen hur medlemmar och besökare blir lurade in i pyramidspel, bedrägerier eller till att ta dyra lån som inte sällan slutar i ett ärende hos Kronofogden. Denna utveckling såg vi började redan innan de ekonomiskt dystra tiderna vi nu går in i med stigande priser och arbetslöshet. Andra hamnar i svårigheter då de tecknat abonnemang eller avtal det inte  förstått. Parallellt med detta är kunskaperna i privatekonomi: i hur lån, räntor, avgifter och avtal fungerar, ganska begränsade och en stor del av informationen hämtas in genom sociala medier. Ensamkommande unga har dessutom få vuxna i sin närheten som de kan rådfråga, be att förklara eller få ett varnande finger ifrån. Vi känner därför att vi måste göra vad vi kan, för att stötta de unga vi möter.  

Med projektet The Cash Course vill vi öka kunskaperna i privatekonomi bland unga utrikes  födda mellan 15 och 25 år. På detta vis vill motverka utsatthet, fattigdom och segregation och samtidigt verka för en ökad jämställdhet, bättre hälsa och trygghet bland unga. Vi hoppas också att som en följd motverka ytterligare utsatthet som ekonomiska svårigheter kan leda till såsom hemlöshet, exploatering eller kriminalitet. Detta är så klart en tuff uppgift och många av våra medlemmar lever redan med mycket begränsade resurser. Allt fler asylsökande nekas idag också arbetstillstånd och därför måste klara sig på Migrationsverkets försörjningsstöd, ett stöd som inte höjts sen 1994.  

Vad ska vi göra?

I The Cash course ska vi utveckla och hålla workshops för målgruppen, bjuda in experter, erbjuda  rådgivning och ta fram ett nytt pedagogiskt & flerspråkigt metodmaterial tillsammans som  kompletterar de som idag finns. Allt metodmaterial ska tas fram tillsammans med  målgruppen och i samverkan med experter inom de teman som berörs. Materialet ska sedan  spridas i hela Sverige genom både fysiska och digitala satsningar, samt vara tillgängligt och  kostnadsfritt på en egen projekthemsida som vidare rymmer länkar och annan viktig  information.  

Samarbeten

Projektet är ett samarbete med Svenska Postkodstiftelsen och kommer att pågå från januari 2023 till december 2024. Vi hoppas med projektet att skapa många fler bra och givande samarbeten för att motverka ekonomisk utsatthet bland unga. Representerar du en aktör som vill veta mer, tveka inte till att höra av dig!  

Translate »