Categories
Uttalande

Give Solidarity a Chance

Ensamkommandes förbund har gått samman med organisationer från hela Europa som kräver ett humant europeiskt asylsystem baserat på solidaritet. Gå med i kampanjen Give Solidarity a Chance du också!

A couple stands behind a fence as refugees and migrants wait to cross the Greek-Macedonian border near the town of Gevgelija on March 3, 2016. On March 3, EU President Donald Tusk issued a blunt warning to economic migrants not to come to Europe, and chastised EU countries which have taken unilateral action to tackle the crisis. Athens said it now had nearly 32,000 migrants on its territory, after Austria and Balkan states began restricting entries, creating a bottleneck in Greece. DIMITAR DILKOFF / AFP
Kampanjen samordnas i Sverige av FARR – Läs mer om kampanjen nedan!

För första gången går flyktingorganisationer i 11 europeiska länder samman för ett nytt europeiskt asylsystem. I den internationella kampanjen “Ge solidariteten en chans” uppmanas europeiska politiker att ersätta det nuvarande misslyckade systemet med ett humant system baserat på ett delat ansvar för flyktingar bland EU:s medlemsländer.

Den 9 maj, Europadagen, markerar starten för denna kampanj.

FARR slår fast att EU-länderna måste dela ansvaret för att ta emot och skydda flyktingar, säkerställa humana levnadsvillkor och säkra vägarna inom EU. Flyktingar möter ökande fientlighet vid Europas gränser. Mänskliga rättigheter kränks inte bara vid gränserna; i hela Europa bor flyktingar ofta i omänskliga mottagningscentra eller till och med på gatan. Därför måste alla europeiska länder samarbeta för att skapa ett asylsystem baserat på solidaritet.

Ett misslyckat Dublinsystem

I det nuvarande europeiska asylsystemet ansvarar oftast det första ankomstlandet för flyktingens mottagande och asylförfarande. Detta kallas för Dublinsystemet. Länder som Grekland och Italien har tagit emot ett oproportionerligt antal flyktingar, medan andra EU-stater har misslyckats med att visa solidaritet och försummat brådskande uppmaningar om hjälp och omfördelning av flyktingar. Resultatet har blivit en avskräckande politik med ”pushbacks” vid gränserna, som tvingat flyktingar att ta farliga vägar vidare in i EU i sitt sökande efter skydd. 

“Det är ett orättvist och trasigt system som leder till kränkningar av mänskliga rättigheter med förödande konsekvenser. Detta medför att många flyktingar blir sårbara och skyddslösa i EU”, säger Terje Holmgren, ordförande i FARR.

Gå till https://givesolidarityachance.org/se för mer information.

Alla namnunderskrifter kommer att överlämnas till nationella politiker på eller efter Världsflyktingdagen den 20 juni.

För Press – mer information:

Namn: Terje Holmgren

E-post: press@farr.se

Telefonnummer: 079-341 54 43

Translate »