Categories
Glada nyheter

Vår nya rapport är här!

Vi är väldigt glada över att kunna publicera vår senaste och superaktuella rapport Tillsammans är man mindre ensam, en rapport utifrån Arvsfondsprojektet med samma namn som vi drivit 2018-2022 då vi träffade och stöttade ett stort antal unga i substansberoende, psykisk ohälsa och komplex utsatthet!

Ladda ner och läs rapporten här! Den är full med viktig kunskap, mycket erfarenhet och många lärdomar. Bara tillsammans kan vi stoppa utvecklingen av att allt fler unga hamnar i beroende och utsatthet.

Ge alla rätt till beroendevård nu! 

RAPPORTENS INLEDNING

Den här rapporten är vårt försök att sammanställa det vi i Ensamkommandes förbund gjort de tre senaste åren inom ramen för vårt Arvsfondsprojekt Tillsammans är man mindre ensam, ett projekt med syftet att motverka psykisk ohälsa och beroendeproblematik hos vår målgrupp och stötta de unga som befinner sig i det. I rapporten beskriver vi våra metoder, några av projektets resultat, vad som fungerat och vad som inte fungerat. Vi vill med rapporten även dela med oss av våra erfarenheter, lärdomar och vår analys av bakgrunden till den ökning av beroendeproblematik och komplex utsatthet vi ser bland de unga vi möter. För rapporten rymmer också en stark oro, en oro om att framför allt substansberoende snabbt ökar bland unga som samtidigt inte får hjälp eller stöd för deras sjukdom. 

Vår analys berör en mängd aspekter som vi menar samverkar och skapar denna utveckling av växande komplex utsatthet. Vi berör sårbarheter såsom flykterfarenhet, trauma, hemlöshet, exkludering från sociala skyddsnät, begränsad tillgång till vård, arbetslöshet, exploatering, rasism, saknad av en familj i landet, övrig psykisk ohälsa och osäker juridisk status. Avslutningsvis presenterar vi de behov vi ser och våra rekommendationer om vad vi tror skulle kunna stoppa eller motverka denna negativa utveckling, om vad vi kan göra. Rapporten innehåller också ett stort tack till alla våra fantastiska volontärer och fina samarbetsaktörer som varit med och stöttat oss och bidragit till att utveckla projektet. Vårt arbete kommer att fortsätta och leva vidare. Bara tillsammans kan vi vända denna utveckling och skapa en stad och ett samhälle där dessa unga kan få en chans, rätten till att leva och utveckla sig. 

Translate »