Categories
Uncategorized

Minister besökte Mötesplats Otto

IMG_9347Det var roligt att på Mötesplats Otto i få ta emot Åsa Regner, ministern för barn, äldre och jämställdhet  och Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården på Mötesplatsen Otto idag. Vi presenterade vår verksamhet och de verkade mycket nöjda.

Vi diskuterade också om det finns en gräns för mottagande för nykomna barn och ungdomar. Ordförande Hamza förespråkade ett fortsatt öppet mottagande medan minister Åsa lät mer tveksam för möjligheterna för Sverige att klara en fortsatt generös invandring. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt till trygghet och att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Detta är inte minst viktigt att påminna om nu när Sverige tar emot ett mycket stort antal ensamkommande barn påpekade ministern.

Translate »